icon-mobile icon-phone icon-phone-msg icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-twitter icon-social-linkedin icon-arrow-right icon-left icon-left icon-right icon-down icon-star-fill icon-star icon-comment icon-search icon-time
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Finansmanı: 2024 Yenilikleri ve Gelecek Perspektifler

Günümüzde işletmeler, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için ek yatırım yapmaya ve dolayısı ile yeni finansal kaynaklara ihtiyaç duyuyor. Tam bu noktada yıldızı yükselen tedarik zinciri finansmanı, işletmelerin sürdürülebilirlik temelli değişimleri finanse etmelerine ve uygulamalarını hızlandırmalarına yardımcı oluyor.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Finansmanı: 2024 Yenilikleri ve Gelecek Perspektifler

Bu yazının orijinali 3 Kasım 2023’te Harvard Business Review Türkiye Blog’da yayımlanmıştır.

Günümüzde işletmeler, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için ek yatırım yapmaya ve dolayısı ile yeni finansal kaynaklara ihtiyaç duyuyor. Tam bu noktada yıldızı yükselen tedarik zinciri finansmanı, işletmelerin sürdürülebilirlik temelli değişimleri finanse etmelerine ve uygulamalarını hızlandırmalarına yardımcı oluyor. Sürdürülebilirlik odaklı tedarik zinciri finansmanı, işletmelere çevresel etkileri azaltan, adil çalışma koşullarını teşvik eden ve toplum için değer yaratan tedarik zinciri uygulamalarını benimsemeleri için gerekli finansal kaynakları sağlıyor.

Aynı zamanda, tedarik zinciri finansmanı işletmelere finansal esneklik sunuyor. Bu esneklik, sürdürülebilirlik projelerine kaynak ayırmalarını ve bu projelerin yatırım getirisini artırmalarını sağlıyor İşletmeler, tedarik zinciri finansmanı aracılığıyla sürdürülebilirlik hedeflerine uygun tedarikçileri destekleyerek, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunabiliyorlar. Bu finansal araçlar, sürdürülebilirlikle uyumlu iş stratejileri oluşturarak, işletmelerin uzun vadeli büyüme ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı oluyor. Tedarik zinciri finansmanında yaşanan bu dönüşümün 2024 yılındaki önemli unsurları şunlar olarak karşımıza çıkıyor:

  • Dijitalleşme ve Platformlar: Tedarik zinciri finansmanında daha fazla dijitalleşme ve otomasyon beklenmektedir. Platformlar ve sundukları teknolojilerin entegrasyonu ile süreçlerin verimli ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.
  • Sosyal Etki Yatırımları: Sosyal sorumluluk odaklı tedarik finansmanı modelleri yaygınlaşacak. İşletmeler, sosyal etki yatırımları ve toplum odaklı projeler için finansal kaynaklar sağlayarak toplumsal kalkınmaya katkıda bulunacaklar.
  • Risk Yönetimi ve Veri Analitiği: Tedarik zinciri finansmanında daha gelişmiş risk yönetimi çözümleri ve veri analitiği kullanımı artacak. Büyük veri analizi ile tedarik zinciri riskleri önceden tespit edilerek önlemler alınacak.
  • Yeşil Finansmanın Yaygınlaşması: Sürdürülebilirlik odaklı finansman modelleri, özellikle yeşil finansmanın tedarik zincirine daha fazla entegre edilmesi bekleniyor. Yeşil projeler ve çevreci uygulamalar için finansal destekler artabilir.
  • Çoklu Kaynak Kullanımı: İşletmeler, tedarik finansmanında çeşitli kaynakları daha etkin bir şekilde kullanacaklar. Banka kredileri, özel fonlar, sermaye piyasaları enstrümanları gibi farklı kaynaklar bir arada kullanılarak finansal esneklik artırılacak.
  • Daha Hızlı ve Esnek Finansman Modelleri: İşletmeler için hızlı ve esnek finansman modelleri geliştirilecek. Kısa vadeli finansman ihtiyaçları için anında erişim sağlayan finansal ürünler daha yaygın hale gelecek.
  • Küresel İş birlikleri: Tedarik zinciri finansmanında uluslararası iş birlikleri artacak. Uluslararası tedarik zincirlerinde finansman sağlama ve bu ağları yönetme konusunda küresel çapta iş birlikleri güçlenecek.
  • Dijitalleşme ve Platformlar: Tedarik zinciri finansmanında daha fazla dijitalleşme ve otomasyon beklenmektedir. Platformlar ve sundukları teknolojilerin entegrasyonu ile süreçlerin verimli ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

Bu yenilikler, işletmelerin daha etkin, sürdürülebilir ve rekabetçi tedarik zinciri finansmanı stratejileri geliştirmelerine yardımcı olacak. Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve esnek finansman modelleri bu alanda belirleyici unsurlar olacak.

Bununla birlikte Türkiye’nin lider tedarik zinciri finansmanı platformu FaturaLab olarak geçtiğimiz günlerde sürdürülebilir tarım finansmanı uzmanı Agrio ile tarımsal üretim zincirini destekleyen stratejik bir iş birliği gerçekleştirdik. Bu iş birliği, üreticilere inovatif finansman modellerine erişim sağlayarak sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen tarımsal üretim değer zincirinin oluşturulmasına imkân tanıyacak. Finans sektöründe sürdürülebilirliğin önemini vurgulayarak geleceğe dönük çözümler sunmayı amaçlayan bu iş birliği, yeşil finansmanın ve sürdürülebilirlik odaklı tedarik zinciri finansmanının yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağlayacak. Bu ve benzer iş birliklerinin globalde sektörü büyüten trendlerin daha hızlı bir şekilde Türkiye pazarında yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Ozan Vakar
FaturaLab CTO & Kurucu Ortak