icon-mobile icon-phone icon-phone-msg icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-twitter icon-social-linkedin icon-arrow-right icon-left icon-left icon-right icon-down icon-star-fill icon-star icon-comment icon-search icon-time

FATURALAB ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi”), fatura iskontosu yöntemiyle finansman sağlamayı amaçlayan ticari işletmelerin (“Üye Ticari İşletme”), Tedarik Zinciri Finansmanı (“TZF”) programına dahil olan alıcı konumdaki ticari işletmelerin (“Alıcı Ticari İşletme”) ve finans kurumlarının (bankalar ve faktoring şirketleri) (“Üye Finans Kurumu”) (birlikte “Platform Müşterisi veya Platform Müşterileri”) üye olmak suretiyle kullanabilmeleri için Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199/6 Levent 199 Binası Kat: -1 Levent, Şişli – İstanbul adresinde mukim FATURALAB Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi (Şirket) tarafından tasarlanan web sayfasının (“Platform”) işletim ve kullanımına ve söz konusu Üye Ticari İşletme, Alıcı Ticari İşletme ve Üye Finans Kurumlarının Platform üzerinden birbirleri ile iletişime geçmelerine ilişkin şart ve koşulları belirlemektedir.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Platform, Üye Ticari İşletmelerin fatura, e-fatura, e-arşiv, çek ve/veya benzeri belgelerini finansman sağlamak amacıyla Platform’a yüklemelerine veya Alıcı Ticari İşletmelerin fatura, e-fatura veya ödeme kaydı ve/veya benzeri belge ve bilgilerini tedarikçilerinin finansman sağlaması amacıyla Platform’a yüklemelerine, Üye Finans Kurumları’nın da söz konusu fatura, e-fatura, e-arşiv ve varsa çekleri Şirket’e ait www.FaturaLab.com adresli web sayfası, mobil uygulama ve sistemsel entegrasyonlar aracılığıyla Platform’dan izleyerek temlik karşılığı finanse etme iradelerini teklif (“Teklif”) vermek suretiyle ortaya koymalarına imkan tanımaktadır. Herhangi bir Üye Ticari İşletmenin herhangi bir Üye Finans Kurumu tarafından verilen bir Teklifi kabul etmesi halinde taraflar arasında ayrıca bir bankacılık ve/veya faktoring sözleşmesi akdedilecek olup, işbu Üyelik Sözleşmesi akdedilecek olan söz konusu bankacılık ve/veya faktoring sözleşmelerinin hüküm ve şartlarını kapsamamaktadır.

2. PLATFORM MÜŞTERİSİ OLMA ŞARTLARI

Şirket, Üyelik Hesabı açılması sırasında başvuru sahibi ticari işletme veya finans kurumu tarafından sunulan bilgiler doğrultusunda, söz konusu tüzel kişilerin ticari işletme veya Finans Kurumu sıfatına haiz olup olmadıklarına ilişkin araştırma yapma hakkına sahip olup, üyelik başvurusu yapan tüzel kişinin ticari işletme, finansal kuruluş olmaması dahil, herhangi başka bir sebeple üyelik başvurusunu reddetme hakkına sahiptir.

3. PLATFORM MÜŞTERİSİ HESAPLARI

3.1. Platform Müşterileri, Platform’u, kendilerine ait oluşturulacak hesaba (“Üyelik Hesabı”) giriş yaparak kullanacaktır. Üyelik Hesabı’nın yaratılması, Platform Müşterileri’ne, Platform’u kullanma ve tasarlanan işleyişe uygun şekilde Platform üzerinden birbirleri ile iletişime geçme hakkı vermektedir.

3.2. Madde 2’de belirtilen şartları sağlayan tüzel kişiler, firma unvanları, vergi ve sicil numaraları, sektör ve adres bilgileri, Üyelik Hesabı için kullanacakları e-mail adreslerini ve şifre bilgilerini girerek Platform’a üyelik işlemini tamamlayacaklardır. Söz konusu bu bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından kaynaklanan ve şirketimiz, Platform Müşterileri veya herhangi üçüncü kişilerin uğrayabileceği tüm zararlardan ilgili Platform Müşterileri bizzat sorumludur. Ayrıca şirketimizin söz konusu bu bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olması halinde ilgili Platform Müşterisi’nin Üyelik Hesabı’nın iptal etme veya askıya alma hakkı saklıdır.

3.3. Bu doğrultuda Platform Müşterisi tarafından verilen e-mail adresi ve şifre münhasıran Platform Müşterisi’ne aittir.

3.4. Üye Ticari İşletme tarafından Üyelik Hesabı oluşturulurken tarafımız ile paylaşılan kullanıcı ad, soyad, şirket ünvanı, vergi kimlik numarası bilgileri ve e-posta adresi bilgileri, Üye Ticari İşletme’nin kimlik doğrulamasının gerçekleştirilebilmesi amacıyla Alıcı Ticari İşletme’ye aktarılacak ve Alıcı Ticari İşletme verilerin eşleştiğini teyit edecektir. Üye Ticari İşletme, işbu işleme ve aktarımların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiğini ve konu ile ilgili açıkça bilgilendirildiğini, aydınlatma metnini okuduğunu ve anladığını kabul eder.

3.5. Kimlik doğrulaması gerçekleştirilen Üye Ticari İşletme, işbu Sözleşmenin ifası için Alıcı Ticari İşletme tarafından tamamen kendi insiyatifinde olarak, alacaklı olduğu fatura, çek veya diğer ödeme bilgilerinin Platform’a yüklenmesine muvafakat eder. Üye Ticari İşletme bu veri toplama yöntemi konusunda açıkça bilgilendirilmiş olup bu konuda Alıcı Ticari İşletme’den hiçbir talepte bulunamaz. Üye Ticari İşletme, Platform’a yüklenen fatura, çek veya diğer ödeme bilgilerinin işbu Sözleşme konusu yükümlülüklerin ifası doğrultusunda Üye Ticari İşletme’ye uygun Teklif’lerin sunulması ve iskonto taleplerinin karşılanması amaçlarıyla Alıcı Ticari İşletme tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuata uygun şekilde Üye Finans Kurumu ile paylaşabileceğine ilişkin bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6. Şirketimiz, Platform’a giriş sırasında, Üyelik Hesabı yaratılırken ve Platform Müşterisi tarafından beyan edilen e-mail adresi ve şifrenin girilmesi halinde, Platform Müşterisi’nin kimliğinin doğrulandığını ve Platform’da yapılacak işlemlerin söz konusu Platform Müşterisi tarafından yapıldığını varsayar. Şirketimizin, Platform Müşterisi tarafından giriş yapılmadığına ilişkin makul sebeplerin bulunduğuna inandığı haller saklıdır.

3.7. Platform Müşterisi, Üyelik Hesabı’na ait e-mail adresi ve şifresini her zaman gizli tutmakla yükümlüdür. Bu nedenle Platform Müşterisi, e-mail adresi veya şifresinin çalınması veya kaybedilmesi veya Üyelik Hesabı’nın üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanıldığına dair herhangi bir şüphenin varlığı halinde bu durumu derhal şirketimize bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu bildirimin yapılmaması veya Platform Müşterisi’ne ait e-mail ve şifre bilgilerinin Platform Müşterisi tarafından üçüncü kişilerle paylaşılması halinde, Platform Müşterisi Üyelik Hesabı kullanarak gerçekleştirilen eylem ve işlemlerden, oluşacak borçlardan ve bu eylem ve işlemlerden kaynaklı tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda şirketimiz, söz konusu doğabilecek zararlardan hiçbir surette sorumlu tutulmayacaktır.

3.8. Platform Müşterileri Platform üzerinde işlemde olan bir faturaları yok ise yazılı bir talimat ile üyelikten ayrılabilirler. Şirketimiz, yazılı talimatın alınmasından sonra en geç 15 işgünü içerisinde üyeliği sonlandırmayı taahhüt eder. Üyeliğin sonlanması halinde, önceden Platform’a aktarılan bilgi gizliliğinin korunmasına ilişkin yükümlülüklerin devamı dışında, iş bu sözleşme fesih olmuş sayılır.

4. PLATFORM

4.1. Üye Finans Kurumları, Üye Ticari İşletme veya TZF kapsamında Alıcı Ticari İşletme tarafından Platform’a yüklenen fatura veya fatura miktarlarını temlik almak amacıyla, ilgili Üye Ticari İşletme’ye Platform üzerinden teklif verebilmektedirler. Üye Ticari İşletme, Üye Finans Kurumları tarafından verilen teklifleri görebilecek, ancak Üye Finans Kurumları birbirlerinin verdikleri Teklifleri göremeyeceklerdir.

4.2. Bir Üye Ticari İşletme tarafından Platform’a yüklenen fatura, çek veya diğer ödeme bilgileri sadece Üye Finans Kurumları ve ilgili fatura TZF kapsamında yüklemişse faturanın lehtarı Alıcı Ticari İşletme tarafından görülebilecek, diğer Üye Ticari İşletmeler tarafından görülemeyecektir. Ticari İşletmeler sadece uygun gördükleri Üye Finans Kurumları ile çalışma hakkına sahip olacaklar, Platform üzerinden bu seçimi yapabileceklerdir. Bu durumda sadece Üye Ticari İşletme’nin izin verdiği Üye Finans Kurumları o Üye Ticari İşletmeye ait Fatura ve çekleri görebilecek ve teklif verebileceklerdir.

4.3. Üye Finans Kurumları, Üye Ticari İşletmeler’in kendileri veya TZF kapsamında Alıcı’lar tarafından Platform’a yüklenen ve Üye Ticari İşletmeler’in işleme soktukları faturalarına teklif verebileceklerdir. Verilen teklif ilgili fatura veya faturalara karşılık Valör Tarihi’nde ödenecek net tutarı (“Teklif Tutarı”) gösterir. Teklifin Üye Ticari İşletme tarafından kabul edilip onaylanması ve iskonto işleminin gerçekleştirilmesi halinde, Finans Kurumu veya Alıcı Teklif Tutarı’nı Teklif’te belirtilen Valör tarihinde fatura sahibi Üye Ticari İşletme’ye ödeyecek veya alacağına karşılık mahsuplaştıracaktır. Teklifte bulunan Üye Finans Kurumu veya Alıcı Platform tarafından hesaplanan Teklif Tutarı’nı Üye Ticari İşletme’ye tam olarak ödemeyi, bu işlemle ilgili herhangi başka bir komisyon, ücret ve/veya başka adla bir ödeme talep etmemeyi kabul etmiş olur.

4.4. Platform, Platform Müşterileri’nin birbirleriyle iletişime geçmesi amacıyla tasarlanmış olup, Üye Ticari İşletmeler, Alıcı Ticari İşletmeler ve Üye Finans Kurumları arasında sadece bir teklif verme ve iletişim ağı sağlamaktadır. Bu doğrultuda, teklifin her 2 tarafça Platform üzerinden kabul edilmesi, Üye Finans Kurumu tarafından finansman işleminin gerçekleştirileceğini garanti etmez. Tarafların hak ve yükümlülükleri, doğacak alacak ve borçlar veya ödemelere ilişkin tüm hükümler taraflar arasında akdedilebilecek Faktoring/Kredi Sözleşmesi ve finansman işlemi için Üye Finans Kurumu’nun gerekli gördüğü diğer belgeler ile belirlenecektir. Platform, olası finansman ödemelerine ilişkin bir ödeme mekanizması sunmamakta, şirketimiz ise söz konusu Faktoring/Kredi Sözleşmesi’nin akdedilmesi veya akdedilmemesi veya Faktoring/Kredi Sözleşmesi’nden doğacak ödemelere ilişkin hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

4.5. Bir Tedarik Zinciri Finansmanı (“TZF”) programına dahil olan Üye Ticari İşletme’ler, bu TZF programı için Şirket ve Alıcı tarafından belirlenmiş olan ücreti Şirket’e ödemeyi kabul etmiş olurlar. Bu ücrette yapılacak değişiklikler Şirket tarafından TZF programı dahilindeki Üye Ticari İşletme’lere bildirilir.

4.6. Platform’da kullanılan tüm grafik, fotoğraf, ses ve logolar (“Platform İçeriği”) şirketimize ait olup, şirketimiz söz konusu Platform İçeriği’nde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Platform İçeriği, şirketimizin önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir surette kopyalanamaz, yayınlanamaz ve paylaşılamaz.

4.7. Şirketimiz, Platform üzerinden sağlanan hizmetlerin kesintisiz olarak sunulabilmeleri için gereken tüm çabayı göstermeyi kabul eder. Ancak, Platform’un şirketimizin öngöremediği herhangi bir sebeple işlevsel tutulamaması halinde oluşabilecek kesintilerden şirketimiz sorumlu tutulmayacaktır.

4.8. Şirketimiz, Platform üzerinden sağlanan bilgi, fatura, çek ve diğer belgelerin doğruluğu, tamlığı ve geçerliliğine ilişkin açık veya dolaylı bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Platform üzerinden sağlanan tüm bilgi ve faturaların doğruluğunu değerlendirmek tamamen Platform Müşterileri’nin sorumluluğunda olup, şirketimiz söz konusu bilgi ve faturaların eksik veya yanlış olmasından doğabilecek zararlardan hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

4.9. Platform Müşterileri;

4.9.1. Üyelik Hesabı’nı şirketimizin önceden yazılı onayı olmaksızın devretmeyeceklerini,

4.9.2. Platformu yürürlükte bulunan tüm Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun biçimde kullanacaklarını,

4.9.3. Platform’a herhangi virüs veya kötü amaçlı materyaller veya herhangi reklam, duyuru, metin, resim, ses ve diğer materyal iletmeyeceklerini,

4.9.4. Platform’a şirketimizin çalışanlarının ilettiği metin, resim, grafik, dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Platform İçeriği’ne dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceklerini, silmeyeceklerini, kopyalamayacaklarını ve dağıtmayacaklarını,

4.9.5. Çerçeveleme (framing) veya benzer teknolojiler kullanarak Platform’u kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceklerini veya görüntülemeyeceklerini ve benzer nitelikte diğer herhangi bir işlem ve eylem yapmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.10. Platform Müşterileri, Platform’a yükledikleri bilgi ve belgelerin doğru ve tam olduğunu, yanıltıcı olmadığını peşinen kabul ederler. Şirketimiz, Platform’a yüklenecek herhangi bir bilginin, eksik, yanlış, yanıltıcı veya sahte olmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulmayacaktır.

5. ŞİRKETİN SORUMLULUĞUNUN SINIRI

5.1. Şirketimiz,

5.1.1. Platform’a erişim veya kullanımdan kaynaklanan fiziki yaralanma veya mala zarar,

5.1.2. Platform’a girilen bilgi ve faturaların hatalı ve yanlış adrese gönderilmesinden Platform üzerinden sunulan hizmetlerin kesilmesinden,

5.1.3. Platform’a Platform Üyeleri tarafından yüklenen evrak, fatura ve diğer her türlü belgenin gerçeklik ve doğruluğundan,

5.1.4. Platform üzerinde Platform Üyeleri tarafından verilen tekliflerin içeriğinden, Üyeler tarafından kabul veya reddedilen tekliflerden, bu tekliflerin içeriğinden sorumluluk kabul etmeyecektir.

5.2. Platform Müşterileri, şirketimizin Platform üzerinden sunulan Kabul Edilen Teklif ile Üye Ticari İşletme ve Üye Finans Kurumu arasında sözleşme ilişkisi kurulacağına ve/veya söz konusu sözleşmesel ilişkinin niteliğine ilişkin hiçbir beyan, garanti veya taahhütte bulunmadığını kabul eder.

5.3. Platform Müşterileri, Platform’un kendileri tarafından kullanımından doğan ve doğabilecek tüm talep ve davaların tek muhatabı ve sorumlusudur. Platform Müşterileri, Platform’u Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı kullanmaları halinde şirketimizin, diğer Platform Müşterileri’nin veya diğer üçüncü kişilerin maruz kalabilecekleri tüm zarar, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu kabul eder.

5.4. Madde 4.7’ye halel gelmeksizin şirketimiz tarafından alınan tüm önlemlere rağmen herhangi üçüncü kişiler tarafından Platform’un hacklenmesinden veya Platform’a kötü amaçlı kodların iletilmesinden şirketimiz sorumlu tutulamaz.

6. GİZLİLİK

6.1. Üye Ticari İşletme, Madde 3.4.’te belirtilen kişisel veri aktarım faaliyetine ek olarak; Üye Ticari İşletme’ye ait kişisel verilerin, işbu Sözleşmenin ifası amacıyla görevlendireceği üçüncü kişi ve kuruluşlarla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak paylaşabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Üye Ticari İşletme kendilerine ait bilgilerin şirketimiz, şirketimizin çalışanları ve danışmanları tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuata uygun olacak şekilde saklanmasını, kullanılmasını, aktarılmasını ve gereken hallerde açık rızalarının olduğunu kabul eder.

Şirketimiz, Platform Müşterileri tarafından sunulan bilgileri,

6.2.1. Platform üzerinden sunulan hizmetlerin ve Platform İçeriği’nin geliştirilmesi, kullanılması, sunulması ve iyileştirilmesi,

6.2.2. Platform Müşterileri’nin kimliklerinin doğrulanması,

6.2.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şart ve koşullara uyulması,

6.2.4. Platform’daki aksaklık veya eksikliklerin çözümlenmesi,

6.2.5. Şirketimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve muhtemel kanuna aykırı işlemlerin ve politika ihlallerinin tespit edilmesi ve önlenmesi gibi amaçlarla saklayabilir, kullanabilir ve gerekmesi halinde yasal mercilere aktarılabilir.

6.3. Platform Müşterileri’nin bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından talep edilmesi halinde, talep edilen bu bilgilerin şirketimiz tarafından ilgili mahkemeye sunulacağı Platform Müşterileri tarafından koşulsuz ve şartsız olarak kabul edilmektedir.

6.4. Şirketimiz, Üye Ticari İşletme’ye ait kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesini, bu kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve bu kişisel verilerin, mevzuata uygun şekilde muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik önlemlerini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, Sözleşme’nin ifasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki hiçbir unsur şirketimiz ile Platform Müşterileri arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.

8.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesinin geçersiz sayılması veya uygulanmasının imkânsız hale gelmesi, diğer maddelerinin geçerliliğini ve ifasını etkilemeyecektir.